Projektowanie ogrodów

Zapoznanie się z terenem i oczekiwaniami klienta

Pierwszym etapem pracy jest wizyta u Klienta w celu zapoznania się z jego oczekiwaniami względem projektu, jak również obejrzenia projektowanego terenu. Wizja lokalna jest bardzo ważna, gdyż umożliwia nam zapoznanie się z terenem, dokonanie niezbędnych pomiarów i badań takich jak m. in. zbadanie rodzaju gleby czy pomiaru ciśnienia wody w przypadku zakładania w ogrodzie systemu nawadniającego.

Inwentaryzacja stanu istniejącego

W toku prac inwentaryzacyjnych na planie terenu otrzymanym od właściciela działki nanosimy roślinność istniejącą i pozostałe elementy ogrodu. Sprawdzamy również zgodność tego planu ze stanem rzeczywistym, aby uniknąć problemów przy późniejszej realizacji.

Wstępna koncepcja

Kolejnym etapem jest wykonanie wstępnych koncepcji w formie szkicowej, przedstawiających rozplanowanie głównych elementów w ogrodzie oraz wstępny dobór gatunkowy roślin. Następnie rozmawiamy z klientem w celu przedyskutowania przygotowanych koncepcji, z których powstanie szczegółowy projekt wykonawczy. Uwzględniamy oczywiście wszelkie sugestie i pomysły Klienta.

Projekt główny

Ostatnim etapem na poziomie projektowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektów dodatkowych jak również pozostałej dokumentacji niezbędnej przy realizacji przedsięwzięcia.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.