PAKIET RÓŻANY – 4 wizyty w miesiącu

Zawiera:

 • Koszenie trawnika w cyklu co 7 dni – 4 razy w miesiącu
 • Nawożenie trawnika – 4 razy w sezonie
 • Odchwaszczanie trawnika – 5 razy w sezonie
 • Odcinanie trawnika od rabat – 2 razy w sezonie
 • Aeracja trawnika – 2 razy w sezonie
 • Dosiewki trawnika – wg potrzeby
 • Nawożenie roślin w rabatach – 3 razy w sezonie wiosna/jesień
 • Pielenie rabat bieżąco przy każdej wizycie – 4 razy w miesiącu
 • Cięcia pielęgnacyjne, formujące – 3 razy w sezonie
 • Cięcia sanitarne na bieżąco w zależności od potrzeb
 • Dzielenie i rozsadzanie bylin wg potrzeby
 • Uzupełniające sadzenie krzewów i bylin
 • Odchwaszczanie ciągów komunikacyjnych wg potrzeby
 • Utrzymanie czystości na ciągach komunikacyjnych – zamiatanie , zmywanie
 • Grabienie na bieżąco liści w rabatach , na trawniku i ciągach komunikacyjnych
 • Ochrona roślin przed szkodnikami – profilaktyczna i doraźna
 • Zamykanie i otwieranie systemu nawadniania
 • Bieżąca kontrola i serwis wg potrzeby – drobne naprawy
 • Przygotowanie ogrodu na zimę
 • Wywóz urobku z ogrodu
 • Porady i konsultacje

*Ceny za pakiety ustalone będą indywidualnie z wielu powodów , ogrody są rożnej wielkości, obfitości nasadzeń i wymagają indywidualnego potraktowania .

Jedno jest pewne ceny pakietów są korzystniejsze niż indywidualne jednorazowe wizyty . Stała współpraca niesie korzyści dla obu stron.